0945313879

HỘP 6 BÁNH GIVRAL – HỘP LỤC BẢO

Liên hệ

Hộp Lục Bảo hay được gọi là hộp 6 bánh Givral.  Hộp Lục Bảo được thiết kế màu xanh sang trọng, hình dáng hộp mới lạ.

Hộp Lục Bảo chứa 6 bánh, mỗi bánh loại 150gr, 200gr hoặc 250gr.