0945313879

BÁNH LAVA TRỨNG CHẢY 6 BÁNH – 450.000Đ

Liên hệ

HỘP GIẤY VÀ TÚI XÁCH

GỒM 3 LOẠI BÁNH MỖI LOẠI 2 BÁNH:

BTT LAVA ĐẬU XANH CHÀ BỒNG – 80GR

BTT LAVA TRỨNG SỮA – 80GR

BTT LAVA PHÔ MAI – 80GR