0945313879

HỘP TRUNG THU 3 BÁNH HỒNG 250.000Đ

Liên hệ

CHẤT LIỆU SỬ DỤNG HỘP GIẤY VÀ TÚI XÁCH

GỒM 3 BÁNH:

XÁ XÍU JAMBON – 80GR

ĐẬU ĐỎ – 80GR

HẠT SEN – 80GR