0945313879

TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN BÌNH – 550.00Đ

Liên hệ

CHẤT LLIỆU SỬ DỤNG HỘP GIẤY  VÀ TÚI GIẤY

4 GỒM 4 BÁNH:

CUA SỐT KIỂU SINGAPORE – 160GR

ĐÂU ĐỎ HẠNH NHÂN – 160GR

HẠT SEN HẠT DƯA – 160GR

ĐẬU XANH HẠNH NHÂN – 160GR