0945313879

TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC 1.000.000Đ

Liên hệ

CHẤT LIỆU SỬ DỤNG HỘP GIẤY VÀ TÚI GIẤY.

GỒM 6 BÁNH TUYẾT VÀ MOCHI

TUYẾT DÂU TÂY – 120GR

TUYẾT CAPUCHINO – 120GR

TUYẾT TRỨNG SỮA – 120GR

MOCHI ĐẬU ĐỎ – 120GR

MOCHI ĐẬU XANH – 120GR

MOCHI LÁ DỨA – 120GR